PomPom Bé Bỏng

Tập 5: Ăn được ngủ được là tiên

Cũng như bao “con sen” khác, chế độ dinh dưỡng của PomPom là thứ khiến mình trăn trở từ những ngày đầu đón bé về....